SugarBear® Hair Vitamin Gummies - 1 Month

SugarBear® Hair Vitamin Gummies - 1 Month

Regular price MVR 650.00 Sale priceMVR 599.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

SugarBearHair vitamins are soft and delicious chewy hair vitamins! They are vegetarian, cruelty-free, and made in the U.S.A. They're flavored with natural berries for a sweet taste you can enjoy!

Sugar Bear Hair was formulated with essential hair-friendly vitamins like biotin, folic acid, and Vitamin D.
Just chew and swallow 2 gummy bears a day to get all the nutrients needed to meet your hair goals! Unlike the conventional large, gross vitamins, our gummies are easy to take and are gentle on your stomach. 

Our vitamins do not contain hormones so it will not affect your facial or body hair. 
No gelatin. No dairy. No gluten. No side effects. 

With your order you will receive one bottle of SugarBearHair vitamins. There are 60 gummies per bottle which will last 30 days. We recommend 2 gummy bears a day. 

The vitamins work best taken for a minimum of 3 months but best results are at 6 months. Results will vary from person to person.  Recommended for ages 13 and older. Ages under 13 must get doctor's permission.

*DISCLAIMER: These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. The views and nutritional advice expressed by SugarBearHair are not intended to be a substitute for conventional medical service. If you have a severe medical condition, see your physician of choice. Individual results may vary.

މިއީ ބައްޔެއް ދެނެގަތުމާއި ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުންް ބޭނުންކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދާނަމަ މި ސަޕްލިމެންޓް ބޭނުންް ކުރުމުގެކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަކީ މިންހެޔޮކާނާގެބަދަލުގައި ބޭނުންް ކުރެވޭނެއެއްޗެއްްނޫނެވެ